top of page

Tävling

felix.jpg

Vi vill uppmuntra barn och unga att våga tävla och utmana sig på badmintonbanan. Vi ser att det är lärorikt och utvecklande att lära sig vinna och förlora inom idrotten och tillsammans med sina kompisar utveckla sig som spelare och individ.

 

Men vi ställer inga krav på att tävla. I våra träningsgrupper får vara med och "bara" träna.

Vi subventionerar tävlingar och klubbresor för att uppmuntra tävlande.

Tävlingar i tävlingskalendern betyder att du får en subventionerad anmälningsavgift (vanligen halva beloppet). Subventioneringen gäller fram tills dess att spelaren fyller 25 år (därefter får inte klubben LOK-stöd för spelaren).

 

Kallelse till tävlingar i tävlingskalendern går ut via SportAdmin - via appen och mail.

 

Spelare/föräldrar svarar om man vill vara med på tävlingen eller ej. Man kan även ange om man kör och har plats i bil.

Om man vill vara med på en tävling utanför klubbens tävlingskalender så går det bra, men man står då för hela anmälningsavgiften själv. Anmälan till tävlingar utanför tävlingskalendern: info@halmstadbadminton.se.  

Klubben fakturerar spelaren 2-3 ggr/år för kostnader som uppkommit i samband med tävlingar/läger.

Tävlingar märkta med "klubben tar ut"

För Swedish Junior Tour-tävlingar, SM och liknande tävlingar tar klubben ut spelare. Bedömningen baseras på  tävlingsresultat, ranking och träningsflit. Klubben anmäler spelare som är aktuella. Om man är uttagen subventioneras resa och anmälningsavgift. Tränarna och tävlingssektionen är ansvarig för uttagningen.

Tränare på tävlingar

Coachen är en viktig del i våra tävlingar men badminton är också en individuell sport där det är viktigt at ta ansvar för sin egen prestation. Vi har med tränare på:
Klubbresor (två om året)
SM-tävlingar
Nybörjartävlingar
Distriktstävlingar
Samt ett par utvalda klassnings- ungdomstävlingar per år.

VÅR TÄVLINGSPOLICY

​När vi tävlar representerar vi Halmstad Badmintonklubb och det innebär att vi....
 

 • Hejar, stöttar och coachar våra klubbkompisar.

 • Visar respekt och är sportsliga mot motståndare, siffervändare, domare och funktionärer.

 • Hälsar alltid innan match. Tackar efter match.

 • Skriker inga svordomar och kastar inte racket.

 • Peppar oss själva utan att störa motståndaren.  Tänker på vårt kroppsspråk.

 • Vänder siffror när det är vår tur.

 • Fokuserar på utförande och prestation framför resultat och rankingpoäng.

 • Använder klubbkläder.Alltid klubbtröja i semi och final.

 • Gör en ordentlig uppvärmning på minst 15 minuter inför match.

 • Tar eget ansvar med att äta och återhämta oss mellan matcher.

 • Analyserar: Vad gjorde jag bra? Vad kan jag göra bättre?

 • Vågar ta med det vi tränat på och använda i tävling.

 • Tror på oss själva utan att bli kaxiga.

 • Ger alltid järnet och ger aldrig upp!

 • Vi representerar Halmstad Badminton!


Ellerhur?

rutvega.jpg
Utvecklingstrappa för tävlingsspelare som vill satsa på sin badminton

Vi vill verka för en hållbar satsning för de som vill. Badminton är en slitsam sport och vi tycker det är viktigt att bygga långsiktigt och öka dosen successivt för att hålla längre, fysiskt och mentalt.

 

 1. Som ung junior i badmintonskola (U9-U11) tränar du två gånger i veckan och kan träna mer på egen hand med kompisar när det är ledigt i hallen. Alla barn tränar ihop i badmintonskola.
   

 2. I U13 kan du välja tävlingsgrupp. Då blir träningarna lite längre och du kan träna 2-3 gånger veckan.
   

 3. I U15 kan du öka på med fysträning på gymmet i hallen. För de som tävlar mycket finns även enstaka individuella träningar med fokus på att lära dig träna på egen hand med kompisar. Ledarledda pass 2-3 gånger i veckan.
   

 4. I U17-U19 är det dags att växla upp dosen för de som vill satsa. Klubben erbjuder 3 pass i veckan och nu kan du välja att gå Nationell IdrottsUtbildning (NIU) på Sannarpsgymnasiet. Då kan du även träna på morgonen tre dagar i veckan.


Vi har även ett samarbete med Högskolan i Halmstad om anpassad studiegång om man pluggar. 

För alla ungdomsspelare gäller att man spelar gratis på bana 11-14 när det är ledigt - obegränsade möjligheter till egen träning alltså. 

Ersättningar vid tävling

Klubben vill uppmuntra tävlande på alla färdighetsnivåer. Som ett led i detta subventionerar klubben spelarlicens, anmälningsavgifter, seriespel, träningsläger och landslagsuppdrag.
 

För att en spelare skall kunna ta del av subventioner gäller att

 • Spelaren har betalt medlems- och träningsavgift

 • Spelaren representerar klubben

 • Spelaren följer klubbens värdegrund och drogpolicy 

 • Spelaren är under 25 år (detta följer regler för LOK-stödet som klubben får för ungdomar upp till 25). Därefter betalar spelaren själv.


Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning för mat subventioneras inte av föreningen. 


Storleken/omfattningen av dessa subventioner påverkas av hur den ekonomiska situationen ser ut i klubben och styrelsen kan med kort varsel förändra de ekonomiska bidragen.


 

Spelarlicenskostnader

Ingår i träningsavgiften.

Spelarlicens för C-klass spelare (t ex föräldrar) betalas dock av spelaren.
 

Seriespel och lag SM

Klubben står för alla kostnader kopplade till seriespel och lag SM. Om privat bil används utgår reseersättning med 18,50 kr/mil oavsett avstånd.
 

Ersättning för logi och resor i samband med SJT, SM och SGP

Generellt gäller att styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd ledamot i varje enskilt fall beslutar om nedan ersättningar.

Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.

Föreningen ersätter enligt följande:

 • Logi med maximalt 500 kr/natt och spelare eller billigaste alternativet

 • Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil eller billigaste resealternativet dock med maximal kostnad om 2000 kr/spelare.

 • Ersättning för medföljande ledare/tränare kan bli aktuellt men beslutas vid varje enskilt tillfälle.
   

Vid resor över 35 mil t.o.r från Halmstad utgår ersättning med 18,50 kr/mil förutsatt att man har samåkt och därmed minimerat klubbens kostnader. För att milersättning skall utgå gäller att den som kör i första hand medtar spelare och därefter i mån av plats föräldrar eller övriga. Observera att resor till Göteborg, Malmö, Borås och Jönköping alltså inte berättigar till reseersättning.


Spelaren skall spela i klubbkläder om spelaren går till semifinal eller längre på SJT, SGP och SM.

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!
 

Lägeravgifter

Hur mycket som subventioneras avseende avgifter för ett träningsläger kan variera. Utgångspunkten är att deltagande på ett träningsläger skall betalas av spelaren själv till 100 %.
 

Träningsläger där Hallands Badmintonförbund eller region syd tar ut deltagare t ex regionsläger
Spelaren betalar 50% av anmälningskostnaden för dessa läger. Resekostnader i samband med dessa läger står spelaren själv för.
 

Ersättning i samband med landslagsuppdrag

Spelare skall i god tid anmäla intresse att delta eller informera kansliet om uttagning till landslagsspel eller motsvarande. Därefter informerar tävlingsansvarig styrelsen vilken i sin tar beslut huruvida ersättning enligt nedan kan utgå. Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.
 

Huvudregeln är att spelaren betalar 700 kr per Landslagsuppdrag (läger, samlingar, internationella mästerskap etc). Spelaren skriver sedan en reseräkning och lämnar den till klubben för utbetalning. Samma reseersättningsregler som för SJT-tour gäller även för landslagsuppdrag.


Dessutom kan spelaren få matersättningsbidrag i samband med t ex internationella stortävlingar som EM och VM. Beslut om detta tas i varje enskilt fall av styrelse eller tävlingsansvarig.

 

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!
 

Internationella tävlingar

Internationella tävlingar som inte är kopplade till landslagsspel står klubben för 50 % av anmälningsavgiften. Rese- och logikostnader står spelaren själv för.

Vad vi debiterar

bilaga protokoll 230814 förslag på nya startavgifter HBMK 2023-2024.jpg

Avanmälan till tävlingar och läger

 

Hur ska jag göra om jag blir sjuk eller skadad innan en tävling?

 

Om en spelare får förhinder att vara med i en tävling som man är anmäld till, skall man alltid kontakta anordnande klubbs tävlingsledning, och meddela sin frånvaro till de kontaktuppgifter som anges på https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com. Detta ska göras så fort man vet, så att tävlingsarrangören kan vidta eventuella lottningsåtgärder.

Om man anmält sig till en tävling kommer tävlingsavgiften att faktureras oavsett om man deltar eller inte.

bottom of page