top of page

Tävling

felix.jpg

Vi vill uppmuntra barn och unga att våga tävla och utmana sig på badmintonbanan. Vi ser att det är lärorikt och utvecklande att lära sig vinna och förlora inom idrotten och tillsammans med sina kompisar utveckla sig som spelare och individ.

 

Men vi ställer inga krav på att tävla. I våra träningsgrupper får vara med och "bara" träna.

Vi subventionerar tävlingar och klubbresor för att uppmuntra tävlande.

Tävlingar i tävlingskalendern betyder att du får en subventionerad anmälningsavgift (vanligen halva beloppet). Subventioneringen gäller fram tills dess att spelaren fyller 25 år (därefter får inte klubben LOK-stöd för spelaren).

 

Om man vill vara med på en tävling utanför klubbens tävlingskalender så går det bra, men man står då för hela anmälningsavgiften själv.

Klubben fakturerar spelaren 2-3 ggr/år för kostnader som uppkommit i samband med tävlingar/läger.

Det är spelarens eget ansvar att välja vilka tävlingar man vill vara med på och anmäla sig vilket görs på anslagstavlan i Söndrumshallen.

Tävlingar märkta med "klubben tar ut"

För Swedish Junior Tour-tävlingar, SM och liknande tävlingar tar klubben ut spelare. Bedömningen baseras på  tävlingsresultat, ranking och träningsflit. Klubben anmäler spelare som är aktuella - man anmäler sig alltså inte på anslagstavlan som vanligt. Om man är uttagen subventioneras resa och anmälningsavgift. Tävlingssektionen är ansvarig för uttagningen.

Tränare på tävlingar

Coachen är en viktig del i våra tävlingar men badminton är också en individuell sport där det är viktigt at ta ansvar för sin egen presetation. Vi har med tränare på:
Klubbresor (två om året)
SM-tävlingar
Nybörjartävlingar
Distriktstävlingar
Samt ett par utvalde klassningstävlingar per år.

VÅR TÄVLINGSPOLICY

​När vi tävlar representerar vi Halmstad Badmintonklubb och det innebär att vi....
 

 • Hejar, stöttar och hjälper våra klubbkompisar!

 • Använder våra klubbkläder så ofta det går – alltid klubbtröja i semi och final!

 • Visar respekt och är sportsliga mot motståndare, siffervändare, domare och funktionärer

 • Skriker inga svordomar. Kastar inte racket.

 • Vänder siffror när det är vår tur

 • Gör en ordentlig uppvärmning på minst 15 minuter inför match

 • Tar eget ansvar för att

  • äta och återhämta oss mellan matcher

  • Analysera vårt eget spel; Vad gjorde jag bra? Vad kan jag göra bättre?

  • Våga ta med det vi tränat på och använda i tävling

 • Fokuserar på utförande och prestation framför resultat

 • Tror på oss själva utan att bli kaxiga

 • Ger alltid järnet och ger aldrig upp!


Ellerhur?

leo.jpg
Utvecklingstrappa för tävlingsspelare som vill satsa på sin badminton

Vi vill verka för en hållbar satsning för de som vill. Badminton är en slitsam sport och vi tycker det är viktigt att bygga långsiktigt och öka dosen successivt för att hålla längre, fysiskt och mentalt.

 

 1. Som ung junior i badmintonskola (U9-U11) tränar du två gånger i veckan och kan träna mer på egen hand med kompisar när det är ledigt i hallen. Alla barn tränar ihop i badmintonskola.
   

 2. I U13 kan du välja tävlingsgrupp. Då blir träningarna lite längre och du kan träna 2-3 gånger veckan.
   

 3. I U15 kan du öka på med fysträning. För de som tävlar mycket finns även mer individuell träning i mindre grupper. Möjlighet till 3-4 pass i veckan.
   

 4. I U17-U19 är det dags att växla upp dosen för de som vill satsa. Klubben erbjuder 3-5 pass i veckan och nu kan du välja att gå Nationell IdrottsUtbildning (NIU) på Sannarpsgymnasiet. Då kan du även träna på morgonen tre dagar i veckan.


Vi har även ett samarbete med Högskolan i Halmstad om anpassad studiegång om man pluggar. 

Ersättningar vid tävling

Klubben vill uppmuntra tävlande på alla färdighetsnivåer. Som ett led i detta subventionerar klubben spelarlicens, anmälningsavgifter, seriespel, träningsläger och landslagsuppdrag. Dessutom ger klubben logi – och resebidrag. Hur mycket och vad som subventioneras redovisas nedan.
 

För att en spelare skall kunna ta del av subventioner gäller att

 • Spelaren har betalt medlems- och träningsavgift

 • Spelaren representerar klubben

 • Spelaren följer klubbens värdegrund och drogpolicy 

 • Spelaren är under 25 år (detta följer regler för LOK-stödet som klubben får för ungdomar upp till 25). Därefter betalar spelaren själv.


Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning för mat subventioneras inte av föreningen. Eventuella undantag redovisas under respektive rubrik.


Storleken/omfattningen av dessa subventioner påverkas av hur den ekonomiska situationen ser ut i klubben och styrelsen kan med kort varsel förändra de ekonomiska bidragen.

Anmälningsförfarandet

Kansliet skickar ut kallelser till klubbens tävlingar i tävlingskalednern. Om man vill vara med på andra tävlingar så går det bra, men då tar man hela anmälningskonstnaden själv. Kontakta kansliet.
 

Spelarlicenskostnader

Ingår i träningsavgiften.

Spelarlicens för C-klass spelare (t ex föräldrar) betalas dock av spelaren.
 

Seriespel och lag SM

Klubben står för alla kostnader kopplade till seriespel och lag SM. Om privat bil används efter beslut av serieansvarig utgår reseersättning med 18,50 kr/mil oavsett avstånd.
 

Ersättning för logi och resor i samband med SJT, SM och SGP

Generellt gäller att styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd ledamot i varje enskilt fall beslutar om nedan ersättningar.

Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.

Föreningen ersätter enligt följande:

 • Logi med maximalt 500 kr/natt och spelare eller billigaste alternativet

 • Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil eller billigaste resealternativet dock med maximal kostnad om 2000 kr/spelare.

 • Ersättning för medföljande ledare/tränare kan bli aktuellt men beslutas vid varje enskilt tillfälle.
   

Vid resor över 35 mil t.o.r från Halmstad utgår ersättning med 18,50 kr/mil förutsatt att man har samåkt och därmed minimerat klubbens kostnader. För att milersättning skall utgå gäller att den som kör i första hand medtar spelare och därefter i mån av plats föräldrar eller övriga. Observera att resor till Göteborg, Malmö, Borås och Jönköping alltså inte berättigar till reseersättning.


Spelaren skall spela i klubbkläder om spelaren går till semifinal eller längre på SJT, SGP och SM.

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!
 

Lägeravgifter

Hur mycket som subventioneras avseende avgifter för ett träningsläger kan variera. Utgångspunkten är att deltagande på ett träningsläger skall betalas av spelaren själv till 100 %. Följande undantag finns
 

1)      Träningsläger där Hallands Badmintonförbund eller region syd tar ut deltagare t ex regionsläger. Spelaren betalar 50% av anmälningskostnaden för dessa läger. Resekostnader i samband med dessa läger står spelaren själv för.
 

Ersättning i samband med landslagsuppdrag

Spelare skall i god tid anmäla intresse att delta eller informera kansliet om uttagning till landslagsspel eller motsvarande. Därefter informerar tävlingsansvarig styrelsen vilken i sin tar beslut huruvida ersättning enligt nedan kan utgå. Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.
 

Huvudregeln är att spelaren betalar 700 kr per Landslagsuppdrag (läger, samlingar, internationella mästerskap etc). Spelaren skriver sedan en reseräkning och lämnar den till klubben för utbetalning. Samma reseersättningsregler som för SJT-tour gäller även för landslagsuppdrag.


Dessutom kan spelaren få matersättningsbidrag i samband med t ex internationella stortävlingar som EM och VM. Beslut om detta tas i varje enskilt fall av styrelse eller tävlingsansvarig.

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!
 

Internationella tävlingar

Internationella tävlingar som inte är kopplade till landslagsspel står klubben för 50 % av anmälningsavgiften. Rese- och logikostnader står spelaren själv för.

Vad vi debiterar

Avanmälan till tävlingar och läger

 

Hur ska jag göra om jag blir sjuk eller skadad innan en tävling?

 

Om en spelare får förhinder att vara med i en tävling som man är anmäld till, skall man alltid:

 1. Kontakta anordnande klubbs tävlingsledning, och meddela sin frånvaro till de kontaktuppgifter som anges på https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com. Detta ska göras så fort man vet, så att tävlingsarrangören kan vidta eventuella lottningsåtgärder.
   

 2. Maila kassor@halmstadbadminton.se, så att man faktureras korrekt.

Godkänd anledning till avanmälan:

 • Skada som omöjliggör deltagande

 • Sjukdom

 • Familjekriser

 • Övrig anledning (som då tas separat med HBMKs kansli). Att man dubbelbokat sig eller inte känner för det är inte godkänd anledning.
   

Fakturering
Om avanmälan till tävling som man är anmäld till, sker innan evenemanget startar och till ovan nämnda personer, med godtagbar anledning, så faktureras inget belopp.

 
Om man inte har gjort någon avanmälan alls, så faktureras man hela tävlingskostnaden.

 
Om avanmälan görs, men utan godkänd anledning, så faktureras man hela tävlingskostnaden.
 

Halmstad Badmintonklubb äger alltid rätten att göra undantag från rutinerna.

bottom of page