top of page

Om Halmstad Badminton

mini.jpg

ca 400 medlemmar med verksamhet i Söndrum, Vallås & Trönninge.

klunga.jpg

Uttalat mål om att jobba med gemenskap och jämställdhet.

ronny.jpg

SM-guld i lag 2019 samt i herrsingel 2020, 2021, 2022, 2023.

Verksamhetsidé: Badminton för alla, hela livet
bollar.jpg
team.jpg
Vi vill utforma vår idrott så att:
  • den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

  • alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet 

  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

  • de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet

  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Vår vision

”Att alla medlemmar – barn, ungdomar och vuxna – får nya färdigheter, bättre hälsa, nya vänner och ökat välbefinnande genom att spela badminton”.

 

Vår värdegrund

Halmstad Badminton vill fostra goda badmintonspelare. Vi vill att barn, ungdomar men även vuxna ska känna delaktighet och ansvarstagande i sin badmintongrupp och inse allas lika värde och betydelse för gruppen.

 

Vi vill skapa kompisgäng där man visar respekt för varandra, för ledare och de regler som gäller. Framförallt vill vi erbjuda en rolig och allsidig fritidssysselsättning som utvecklar både det fysiska och psykiska välbefinnandet.
 

 

Visselblåsarfunktion

Om du upplevera att något eller någon in föreningen inte är i linje med vår värdegrund kan du anmäla detta på nedan sätt.

Du kan skicka ett meddelande till ordförande. Det går bra att skicka från ett anonymt mailkonto. joakim.freij@gmail.com

Du kan även använda Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.

Viktiga styrdokument

Stadgar

Alkohol- och drogpolicy

Senaste verksamhetsberättelse och årsplan

Ledarpolicy

bottom of page