top of page

Träningsplanering VT 2024

Badmintonskola/Träningsgrupper U13/U15


Vecka
3 Kom igång, (fokus på grundslag)
4 Framplan rörelse, tryck
5 Serve, serveretur, tredjeslag
6 Clear
7 Bakplan, smash
8 Sportlov
9 Helplan, fokus på teknik i slagen
10 Helplan, fokus på fotarbete
11 Mixed, Dubbel, Singel (Matcher)
12 Bakplan, fokus på dropp
13 2 mot 1
14 Påsklov
15 Mångbollsövningar
16 Enbollsövningar
17 Spelövningar
18 Framplan, flack

19 Framplan, teknik
20 Bakplan, backhand
21 Matcher

Tävling U13/U15 och Träningsgrupper U17/U19

Vecka
3 Kom igång, (fokus på grundslag)
4 Framplan rörelse, tryck

5 Serve, serveretur, tredjeslag
6 Smashblock, undanläggningar
7 Bakplan, smash och backhand
8 Sportlov
9 Helplan, fokus på teknik i slagen
10 Helplan, fokus på fotarbete
11 Mixed, Dubbel, Singel (Matcher)
12 Bakplan, fokus på dropp
13 2 mot 1
14 Påsklov
15 Eget val mångbollsövningar
16 Eget val enbollsövningar
17 Spelövningar
18 Framplan, flack midcourt
19 Framplan, teknik
20 Bakplan, backhand
21 Matcher

bottom of page