top of page

Träningsplanering HT 2023

Badmintonskola/Träningsgrupper U13/U15


Vecka
35 Kom igång, Serve, clear, dropp (fokus på slag)
36 Flack, framplan
37 Flack, rörelse bakplan
38 Framplan, rörelse
39 Framplan, teknik
40 Repetition del 1
41 Bakplan, fokus på slag
42 Bakplan, fotarbete
43 Dubbel, singel (Matcher)
44 Höstlovsläger
45 Fotarbete, framplan/bakplan
46 Fotarbete, lyft dropp stopp
47 Match, dubbeltrubbel
48 Match, spelövningar
49 Roliga aktiviteter, tävlingar
50 Lagturnering, fritt spel


Tävling U13/U15 och Träningsgrupper U17/U19


Vecka
35 Kom igång, Serve, Clear, dropp (fokus på slag)
36 Flack, dynamisk framplan med fotarbete
37 Flack, rörelse bakplan/helplan
38 Framplan teknik
39 2 mot 1, offensiv, defensiv och helplan
40 Repetition del 1
41 Bakplan, Offensiv slagteknik
42 Fotarbete, tempoväxling, utfall, säkerhet
43 Dubbel och singelteknik/matcher
44 Höstlovsläger
45 Fotarbete, framplan/bakplan.
46 Fotarbete, dropp stopp lyft helplan/halvplan
47 Helplansövningar tempo
48 Spelövningar, bigbox, spelanalys
49 Matcher, singel/dubbel/mixed
50 Lagturnering

U17/U19 Senior

 

Veckoschema att följa


Måndag, Teknik, Återhämtning

Tisdagar, Fokus på fotarbete, mångboll
Indelat dubbel och singel fokus (Välj själv varje vecka)

Onsdag, Teknik, Fyra hörn, mångboll, 2mot 1, matchfokus/spelövningar.

Torsdag, Spelfokus, match, 2 mot 1
Alla tränar med varandra

Fredag, Eget fokus, eget val, (vila vid tävling)

Lördag, Gym, löpning, Fys om inte tävling (Egen träning)

Söndag, Vila

bottom of page